Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

depart tecnico

Departamento de Urbanismo e Obras

As licencias de obras, de Actividades e todo odo o relacionado co Plan Xeral de Ordenación Municipal, é tarefa deste departamento. 

#
Plan Xeral PXOM 2022
Plan Xeral (PXOM)
Modificación PXOM 2019

#

O departamento de urbanismo encárgase da tramitación administrativa da actividade urbanística, en concreto:

   • Solicitude e tramitación de licencias de obras maiores e licenzas de obras menores (comunicación previa)
   • Tramitación de expedientes de apertura de establecementos e actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.
   • Solicitud de Inicio de Actividad Comercial (comunicación Previa)
   • Solicitud de Cambio de Titularidad de Actividad Comercial (Comunicación Previa)
   • Solicitude e tramitación de prórrogas de licencias de obras.
   • Colaboración na tramitación de plans urbanísticos.
   • Licencia Obras non Residenciales (Galpóns, Garaxes, Almacenes e outros. Recheo e movemento de Terras, Segregacións e Agrupacións de parcelas)
   • Acta de Replanteo e inicio de obra
   • Licenza de Apertura de Actividades Inocuas
   • Solicitude de Instalacións Provisionaispic
   • Solicitude de Calificación Urbanística
   • Licenza de primeira ocupación (primeira utilización)
   • Certificación de Antiguedade Vivenda
   • Solicitude de Autorización para Ocupación de Vía Pública.

 

 


Arquitecto Técnico Municipal .-               mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

Plan Xeral PXOM 2022

 

INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E PXOM

  O Concello de Xove lanza o “XEOPORTAL DE DATOS”, dispoñible online e que ofrece un servizo de VISUALIZACIÓN E CONSULTA URBANÍSTICA POR PARCELA CATASTRAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN (PXOM) APROBADO e tamén ofrece a CONSULTA DOS BENS INVENTARIADOS NO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS MUNICIPAIS. 

Esta ferramenta, basada en tecnoloxía de GIS, facilita o acceso á información dos bens de propiedade municipal inventariado e a consulta urbanística mediante a busca por referencia catastral ou dirección, ofrecendo a versatilidade de poder realizar as consultas dende calquer dispositivo e a activación da geolocalización en dispositivos móviles con GPS      e consultar así dende calquer punto do territorio a planificación urbanística.

   O “XEOPORTAL DE DATOS” é, en definitiva, un paso máis para favorecer a visibilidade e a transparencia da información municipal da información municipal a todos os veciños e persoas interesadas.

   Polo momento, este tipo de tecnoloxía a teñen instalada os Concellos de Vigo, A Coruña e Santiago, sendo o Concello de Xove o 4º, e primeiro na Provincia de Lugo, que dispón desta importante ferramenta, que vai ser utilísima para todos os nosos veciños e para todas aquelas persoas que estén interesadas no noso Concello.

   Para rematar, decir que a instalación desta tecnoloxía correu a cargo da Empresa Procat Ingeniería y Medioambiente.

VISOR PXOM

 

NOTA IMPORTANTE: CANDO SE BUSCA POLA REFERENCIA CATASTRAL HAY QUE POÑER SOLO OS PRIMEROS      14 DÍXITOS        DA REF. CATASTRAL E BORRAR OS ÚLTIMOS

ENLACE PARA CONSULTAR. https://arcg.is/0zuOmK

 
Consultas sobre o plan xeral dirixidas ó Arquitecto Técnico Municipal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Plan Xeral (PXOM)

 
IMPORTANTE: Na web da Xunta de Galicia pódese consultar o Plan Xeral de tódolos concellos de Galicia, solo habería que seleccionar o Concello de Xove e activar o de ver as parcelas do catastro para así poder situar exactamente cada zona

 

 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA
 1. txt  FORMATO ZIP ---------->PLAN XERAL .REPARADO.
 2.  NORMATIVA APLICABLE 
 3. BIC (BENS INTERES CULTURAL)

 

 
CASCO URBANO DO CONCELLO DE XOVE
tipos de solo no núcleo urbano:
coloresXoveUrbano2
 • O-1 * barrio orixinario. páxina 156 da normativa
 • O-2 *edif. residenc. entre medianas: páx.159 
 • O-3 *edif. residenc. bloque exento. páxina 162
 • O-4 *edif. residenc. vivenda unifamiliar. pax. 163
 • O-5 *Uso industrial (alumina). pax 166
 • O-6 *Espazos libres e zonas verdes: pax 171
 • O-7 * Equipamentos. pax 171
 • O-8 *Edif. catalogados: pax 171

 

 
clasificación do solo urbano do concello:

 

  NUCLEOS RURALES
  solonucleorural

   * NUCLEO TRADICIONAL a parcela mínima edificable non será inferior ós 600 m2, salvo casos excepcionales.

  * ZONA DE EXPANSIÓN, a parcela mínima edificable no será inferior ós 800 m2

   

  Consultas sobre o plan xeral dirixidas ó Arquitecto Técnico Municipal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

  Modificación PXOM 2019

   

  modifpxom

   

  MODIFICACION PXOM

   

   

  Piscina Municipal
  Información Xuvenil
  Escola Infantil
  Medio Ambiente
  Consumo
  Escola de Música
  Bolos
  Punto Limpo