Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

PERFIL DO CONTRATANTE

Con este sitio web o Concello de Xove, como entidade de Administración Local contratante desexa asegurar a transparencia e o acceso público na actividade contractual dunha maneira clara para o cidadán.  escudo para utilizar

 A entrada en vigor da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, supón un impulso á utilización dos medios electrónicos, informáticos e telemáticos na contratación pública, polo que nese marco legal, unha das liñas fundamentais de actuación diríxese a millorar os sistemas de información sobre a actividade contractual, creando novas figuras, como o Perfil do contratante e as Plataformas de Contratación que, a través de Internet, serán ferramentas de gran axuda para o coñecemento e seguimento dos procedementos contractuais abertos ou en curso.  

   Contratacións en curso ...

 Limpieza1 Contrato de productos de limpeza
 protecdatos

                                                                 Contrato de Protección de datos y DPD

 860544498

         CONTRATO DE  OBRA:  Acondicionamiento y mejora carretera Portocelo - Vilapol

 1656045163

 

         CONTRATO DE  OBRA: Acondicionamento e mellora do camiño San Vicente - As Silvas

 

 Documents  Servizo de asistencia técnica integral especializada aos servizos técnicos municipais na elaboración da documentación técnica e económica necesaria nos procedementos de contratación así como na aprobación e modificación de ordenanzas e en relación a calquera servizo prestado polo Concello de Xove 
 RITMICA Xestión da Escola Municipal de Ximnasia Ritmica
Subministro e colocacion de valado, mobiliario e sinalización na senda fluvial " Ruta dos Muiños "
867320524 Acondicionamento e mellora dos accesos aos núcleos de Vila e Palmeiro

         

Acondicionamento e Mellora do Camiño Ventoselle - Cortellos
   Xestión da escola municipal de Música do Concello de Xove 
 Hint Contrato Administrativo Mixto de subministro e instalacion de luminarias led en substitución das existentes en instalacións de alumeado público de Xove
  Contrato mixto de subministro con instalación e servizos para equipos de control con telemetría dos depósitos de auga
Xestión Open Padel San Bartolo (Xove)
Icono-nuestro-trabajo Servizo de limpeza "Pedro Caselles Rollán" de Xove
15

Realización de actividades de carácter medioambiental para xoves do Concello de Xove

gnome apps

 

Servicio de Conciliación da vida familiar e laboral - Conciliando Xove-

 

 índice Servizo de Conserxería do Edificio de usos múltiples de Palmeiro 
   

icono-productos-quimicos

Suministro de productos quimicos para o tratamento da auga da piscina climatizada municipal de Xove.
 NAVE5565 CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACEN EN XOVE
 EDAR ICONO AMPLIACION EDAR XOVE
867320524 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS.- “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DOS CAMIÑOS SUMOAS-SAN CRISTOVO E VILACHÁ-CERANZOS”
blue Style balls png docs

 

      Acondicionamento de vivenda existente para centro de formación e local sociocultural

 

xoveparaiso2

 

                                Acondicionamento e mellora dos camiños de acceso a Barxa e Lamas Labradela

 

 

Contrato privado de venta de madeira por poxa de finca sita en Urb. Palmeiro-Rigueira-Xove
 
   


Subministro de un camión usado Dumper 6X6 para o Servizo Municipal de Obras

Elevation 03

 

                                Contrato administrativo especial da explotación do servizo de café-bar do Centro Social de Lago

 

                                                   Contrato Administrativo de Obras.-

                Mantemento e Mellora do Camiño Torrillón-Gondar do Concello de Xove

 

segurovehiculos

                    Contrato privado de seguro flota de vehículos e maquinaria do Concello de Xove

                                    

 SeguroDaños

 

Póliza de seguro de danos de bens mobles e inmobles do Concello de Xove

 

 índice

 SUBMINISTRO DE PELLETS PARA AS CALDEIRAS DE BIOMASA EXISTENTES NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

 
 house under umbrella

 Contratación dun seguro de Responsabilidade Civil e Patrimonial para o Concello de Xove

                                      

 

   Ubicada na plataforma da Xunta de Galicia   http://www.contratosdegalicia.es

 

 

    CONSULTAS SOBRE CONTRATACIÓN

                 (  TFNO:

        982-592001

 D. Luis María Fernández del Olmo, Secretario . contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Dª Elena Santos Rey, Intervención .- contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

 

 

 

 @concello de xove

 

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo