Concello de Xove

un paraíso natural na mariña lucense

Concello de Xove

Concello de Xove

a Mariña Lucense

máxica por natureza

a Mariña Lucense

CONCELLO DE XOVE

CONCELLO DE XOVE

Concello de Xove

Concello de Xove

Dolos no muelle de Lago

Concello de Xove

CONCELLO DE XOVE

Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

PERFIL DO CONTRATANTE

Con este sitio web o Concello de Xove, como entidade de Administración Local contratante desexa asegurar a transparencia e o acceso público na actividade contractual dunha maneira clara para o cidadán.  escudo para utilizar

 A entrada en vigor da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, supón un impulso á utilización dos medios electrónicos, informáticos e telemáticos na contratación pública, polo que nese marco legal, unha das liñas fundamentais de actuación diríxese a millorar os sistemas de información sobre a actividade contractual, creando novas figuras, como o Perfil do contratante e as Plataformas de Contratación que, a través de Internet, serán ferramentas de gran axuda para o coñecemento e seguimento dos procedementos contractuais abertos ou en curso.  

   Contratacións en curso ...

 índice

 SUBMINISTRO DE PELLETS PARA AS CALDEIRAS DE BIOMASA EXISTENTES NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 

 
 house under umbrella

 Contratación dun seguro de Responsabilidade Civil e Patrimonial para o Concello de Xove

                                      

 

   Ubicada na plataforma da Xunta de Galicia   http://www.contratosdegalicia.es

 

 

    CONSULTAS SOBRE CONTRATACIÓN

                 (  TFNO:

        982-592001

 D. Luis María Fernández del Olmo, Secretario . contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Dª Elena Santos Rey, Intervención .- contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

 

 

 

 @concello de xove

 

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo