Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura
Ruta Pau da Vella

Esta Ruta, que inda non está totalmente sinalizada, foi proposta pola Asociación de Mulleres "Bolboretas" de Xove en marzo do 2006.  Trátase dun proxecto medoambiental dende o principio, onde se tivo en conta o gusto actual, tanto das Bolboretas coma do público en xeral, pola práctica do sendeirismo, dahí que enfocaran o seu traballo á creación dunha ruta.

 paudavella444

 Antes de decidir o traxecto, adicáronse a percorrer todo o Término Municipal, decantándose ao final por unha das zoas máis bonitas do noso Concello, concretamente a zoa máis meridional, na Parroquia de San Isidoro de Monte, lugar polo que transcurre a totalidade da nova ruta.

Despois dunha intensa exploración de campo, pasaron ao deseño da ruta, que elas denominaron "Sendeiro Circular Monte Pau da Vella", o cal ten o seu inicio diante do Centro Social de Penasagudas, lugar onde hai ubicado un gran panel que describe o sendeiro. A ruta, cun total de 11´25 kilómetros, discurre na súa maior parte polos camiños comunais dos pastizais da Comunidade de Propietarios Costa de Laxamoura, Comunidade que agrupa á práctica totalidade dos veciños de San Isidoro de Monte. Dahí que as Bolboretas recabaran a colaboración de Laxamoura, cuxa Directiva colaborou con todo o que as Bolboretas lles solicitaron. O punto central da ruta é o Monte Pau da Vella, lugar onde conflúen catro Concellos (Xove, Viveiro, Cervo e Ferreira do Valadouro) e que lle dá nome ao sendeiro.

Definido o proxecto, e a ruta perfectamente pergueñada, as Bolboretas dirixíronse ao Concello de Xove e a Alcoa en busca de colaboración e patrocinio; tanto o Concello como Alcoa aceptaron apoiar este proxecto, o Concello financiando  parte da sinalización (un gran panel e 1 sinal) cunha inversión cercana aos 1.500 €uros, e Alcoa cunha aportación de 3.000 dólares.

O pasado 19 de outubro tivo lugar o acto oficial de apertura deste sendeiro, acto no que participaron diversas autoridades: o Alcalde de Xove , Demetrio Salgueiro acompañado de membros da Corporación, o Director de Alcoa D. José Manuel Alvarado, Directivos de Laxamoura, e, loxicamente, a Directiva da Asocicación Bolberatas. Non nos queremos olvidar dos numerosos voluntarios de Alcoa que participaron na limpeza da ruta e sinalización da mesma, sinalización que, por certo, se vai a completar no vindeiro mes de novembro.

Por parte da Asociación Bolboretas, como organizadora e impulsora desta ruta, quéreselle agradecer publicamente o apoio e colaboración a este proxecto ás seguintes institucións e entidades: Concello de Xove, Alcoa España, Comunidade de Propietarios Laxamoura  e voluntarios de Alcoa.

 

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo