Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2020 son as seguintes:

---> 25 de febreiro de 2020 (Martes de Entroido)

---> 31 de agosto de 2020 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   dende o <<<<<< de 2020.-   
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---> <<< setembro a <<< de Novembro 2020-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Obras realizadas dentro do "Plan E" no Concello

VallasyCarteles-Plan_EEstas son as obras realizadas polo Concello dentro do Plan Español de Estímulo da Economía e do Emprego:

  • URBANIZACIÓN DA PROLONGACIÓN DO CAMIÑO REAL DENDE ACCESO GRUPO ESCOLAR ATA RUA OS CHOZOS

Estamos a falar da nova rúa que vai dende Rúa Acceso a Grupo Escolar ata a Rúa Os Chozos nunha primeira fase, obra que conta cun investimento de 178.739 €uros a cargo do Plan E, e nunha segunda  fase vai dende a Rúa dos Chozos a rúa que vai ao IES, parte que conta cun investimento de 50.000 €uros a cargo do Concello.

Trátase  dunha obra que na súa 1ª fase, a que contempla o PLAN “E”, está totalmente rematada, tal como se pode apreciar na fotografía que acompaña a esta información. A obra consisteo na construcción dunha nova rúa, con novas aceras con rebaixes para accesos minusválidos, saneamento, novas farolas, así como o soterramento do cableado eléctrico, aproveitándose para incluir pasos de “R” e “Telefónica”.

  • AMPLIACIÓN DO PASO SUBTERRÁNEO DE FEVE NA CARRETERA DE REGOSANGUENTO

O noso Concello realizou unha importante obra de acceso á Parroquia de A Rigueira. Trátase da abertura dun novo paso subterráneo de acceso ao burgo de Regosanguento na Parroquia de A Rigueira.

Dende hai moitos anos, concretamente dende que se construiu a via de FEVE hai cáseque 50 anos,  contábase cun pequeno paso de acceso a Regosanguento, o cal vai por debaixo da vía do tren e polo mesmo só cabe un vehículo, tendo que realizar unha pronunciada curva, o cal presenta un alto nivel de perigosidade.

Esta obra, integrada dentro do Plan E, contou cun presuposto de 227.775´73 €.

Esta obra compleméntouse coa ampliación do ancho do vial dende a estrada xeral ata Regosanguento, obra que está foi realizada tamén pola empresa Puentes e Calzadas, e financiada integramente polo Concello con 187.375´91 €.

  • MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA URBANIZACIÓN  PALMEIRO

Consistiron estas obras en traballos de reposición de aceras e  reposición de alumeado e aglomerados nas zoas de aparcamentos e viais da maior parte da Urbanización. Financiada con fondos do Plan E, contou cun presuposto de 230.996´83 €.

Precisamente, nestes intres,  estase a rematar a 2ª Fase da obra, cun investimento, neste caso para as arcas municipais de 207.100 €. Polo tanto, estamos a falar dunha inversión total (de máis de catrocentos mil euros) moi importante que supón, en definitiva, unha completa e renovada imaxe de toda a Urbanización Palmeiro, estando  a Primeira Fase englobada dentro do Plan “E”, pertencendo a 2ª Fase integramento ao Concello.

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo