Arranxo de viais municipales 2022

A obra consisteu, básicamente, no acondicionamento e mellora de varios viales de acceso aos núcleos de Prada e Illade na Parroquia de Xuances e na Barxa na Parroquia de Lago.

   Segundo o anterior, inda que abordadas de forma conxunta, podemos diferenciar tres actuacións distintas:

   Falamos dun total de 4.993 mts. de viais aos cales primeriro se lles realizou unha limpeza, para pasar posteriormente a darlle unha capa de asfaltado en quente, rematando a actuación coa completa sinalización horizontal (pintado do vial) e vertical da carretera. Esta obra, que conta cun investimento importante de 205.300,70 €uros, mellora a seguridade dos desprazamentos nas áreas intervidas; deste xeito, os accesos ás Praias de Lago e Esteiro, así como a unha boa parte da parroquia de Xuances, melloran sustancialmente, proporcionando unha maior comodidade aos usuarios nos seus desprazamentos.  A financiación, compartida polo Concello e a Deputación, foi a seguinte: -Concello: 12.064,70 €   -Deputación: 193.236,00 €

VIAL  ACCESO  A  ILLADE