Visita do Presidente de Portos de Galicia aos portos de Morás, Burela e Foz
Desenvolvemento da visita en Xove: (2/marzo/2011)
Reciben: Alcalde de Xove, Delegada Territorial Lugo
11:45 horas.- Saida cara o porto de Morás
12:00 horas.- Chegada ao porto de Morás.

Reciben: Patrón Maior e membros do Cabildo, Enxeñeiro de Portos de Galicia, Gardapeiraos
ppdeportMoras