Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2020 son as seguintes:

---> 25 de febreiro de 2020 (Martes de Entroido)

---> 31 de agosto de 2020 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

  • Imposto Municipal de Vehículos :   dende o <<<de abril ata o <<<< de xuño de 2020.-   
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---> <<< setembro a <<< de Novembro 2020-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Na rede de dinamización lingüistica da Xunta

Hoxe pola mañá o Alcalde de Xove Demetrio Salgueiro, acompañado da Concelleira de Cultura Dolores Meitín, mantivo unha reunión co Secretario Xeral de Política Lingüística Anxo M. Lorenzo Suárez, co fin de ADHERIRSE Á REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

fotonova 

 

A Rede de Dinamización Lingüística naceu en virtude da publicación no Diario Oficial de Galicia, o pasado 21 de setembro de 2010, da Orde do 14 de setembro pola que se crea a Rede de Dinamización Lingüística. A partir dese momento, as entidade locais que así o desexen poden solicitar formalmente a súa adhesión á Rede, para comezar a traballar de maneira coordinada, colaborativa e cooperativa co resto de entidades integradas na mesma.

 

O financiamento das actividades da Rede estará garantido pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a través da dita secretaría xeral, se ben as entidades adheridas poderán realizar as achegas económicas determinadas no Consello de Membros, para sufragar os seus programas e actividades.

As entidades designarán, no momento de solicitar a súa adhesión á Rede, unha dupla representación (con cadansúa suplencia) a través das que exercerán unh dupla representación: política e técnica. As integradas na Rede poderán acordar en calquera momento a súa separación da mesma.

No contexto da dinamización social da lingua galega, a Rede de Dinamización LINGÜÍSTICA supón unha mudanza con respecto ao modelo actual de intervención e o beneficio, por parte das entidades integradas, dunha serie de vantaxes, entre as que cómpre destacar:

1º.- A optimización e o aproveitamento de sinerxias dos recursos existentes.

2º.- A non duplicidade de tarefas e de accións.

3º.- Unha maior presenza social das accións de dinamización lingüística.

4º.- Un maior coñecemento e adaptación á realidade social de Galicia.

5º.- Maior eficacia e eficiencia dos labores e dos servizos prestados á cidadanía desde a propia Administración.

 

histórico de noticias

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo