Composición das Mesas Electorais - Eleccións Xerais 2019

Como resultado do Sorteo de Membros de Mesa para as próximas Eleccións Xerais de 28 de abril de 2019, a composición das mesas é a que se transcribe de seguido:

  CENTRO SOCIAL DE TOIMIL-A VARA-XUANCES*DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:B

Titulares 

Suplentes 

CENTRO CIVICO DE XOVE*DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:A

Titulares 

Suplentes 

 

CENTRO CIVICO DE XOVE*DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:B

Titulares 

Suplentes 

ANTIGUA ESCUELA DE VILACHÁ*DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:A

Titulares 

Suplentes 

  AGRUPACION ESCOLAR GULPILLEIRAS*DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA:U

Titulares 

Suplentes