C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Conoce Xove
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Emprego
Servizos Sociais
Eido Rural

O Tempo
C.Fiscal
Calend. Lab.
Teléfonos
Horario

C.Fiscal

 De forma xeral, os periodos de pago dos impostos en calquera oficina de CAIXA GALICIA//ABANCA/La Caixa/Caixabank  é o seguinte:

Calend. Lab.

 As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2015 son as seguintes:

       • 17 de febreiro de 2015 (Lunes de Antroido)
       • 31 de agosto 2015 (Festa Patronal de San Bartolo)

 

Teléfonos

Oficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

         HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO:

  De Luns a Venres: de 8.30 a 14.30 HORAS

  En horario de inverno, tamén os lunes pola tarde  de 16 a 19 horas

  Ós Sábados está habilitado o Rexistro de Entrada  en horario de 11 a 13 horas.

histórico de noticias

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Punto Limpo
Escola de Música
Bolos
Biblioteca Pública